Tariffe

Tygodniowy pobyt

Casa Lucia (max 4 guests) 
Casa Woodhouse (max 4 guests)

Październik- Marzec € 280*
Kwiecień - Maj € 350

Czerwiec € 420

Lipiec-Sierpień € 490
Wrzesień € 420

Casa Janne (max 6 guests)**

Październik- Marzec € 450*
kwiecień- maj € 550

czerwiec i wrzesień € 600
lipiec- sierpnień € 800

Cottage Paolino (max 3 guests)

Kwiecień i Maj € 300

Czerwiec i wrzesień € 350

Lipiec i sierpień € 420

*Od 20tego grudnia do 6tego stycznia będzie liczona dodatkowa opłata w wysokości 100 euro.
**Każdy dodatkowy gość, maksymalnie może być 8 osób w apartamenie, będzie musiał uiścić opłatę w
wysokości 50 euro.